Školení, semináře

 Připravujeme školení:

p. Příhodová - Zdanění mezd

p. Přikrylová - Soc.+ mzdy