Účto

Program automatizuje nebo podstatně usnadňuje vedení daňové evidence a dalších agend podnikatele, jako jsou evidence majetku (investice, zboží, materiál, výrobky), fakturace, personalistika a zpracování mezd, obchodní korespondence aj. Obsahuje samozřejmě evidenci DPH a zpracování přiznání k dani z příjmů.

Program používají živnostníci, obchodníci, zemědělci, stavební firmy, autodopravci, servisy a opravny, cestovní i realitní kanceláře, hotely a restaurace, vydavatelství, účetní a daňoví poradci, lékaři, právníci, laboratoře, optici i lékárny, církevní společnosti, městské úřady, školy, zájmové organizace aj.
Kvalita programu byla čtyřikrát oceněna značkou Czech Made. O jeho oblíbenosti svědčí vítězství v řadě anket a statistik.

Přednosti programu jsou zejména

  • výhodná pořizovací cena
  • nenáročnost na technické prostředky – lze jej úspěšně provozovat i na starších a levnějších počítačích
  • lze provozovat v různých operačních systémech – běží pod MS-DOSem, Windows 3.1x, Windows 95, Windows 98, Windows 2000 i Windows Millenium
  • jednoduché ovládání, podporované nápovědou a podrobnou uživatelskou příručkou
  • logické provázání jednotlivých agend s postupným zpracováním jednou pořízených dat
  • uživatelsky přístupné nastavování legislativních parametrů; možnost uživatelských úprav tiskových sestav
  • možnost účtovat a zpracovat daňová přiznání pro neomezený počet firem
  • vynikající servis – bezplatné telefonické i písemné konzultace, firemní Zpravodaj a další služby pro registrované uživatele pravidelný upgrade za výhodnou cenu